REGISTREERI OMA OSTUTŠEKK JA OSALE LOOSIS

Kampaania kestab 04.07-02.09.2024

  KAMPAANIA REEGLID

  1. Kampaania korraldaja on Bauhof Group AS (edaspidi: korraldaja), reg.nr. 10636638, J. Smuuli tee 41, 11415 Tallinn, info@bauhof.ee.
  2. Kampaanias on võimalik osaleda 04.07-02.09.2024
  3. Kampaania toimub kõigis korraldaja Eesti füüsilistes kauplustes ja e-poes.
  4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  5. Kampaania teostatakse müügiedendamise eesmärgil.
  6. Kampaania auhinnafond on kokku 4466€ ning jaguneb järgmiselt:
   1 x Terrassisoojendaga igas Bauhofi kaupluses ja epoes. Kokku 14 x TERRASSISOOJENDAJA FSD-D 11KW (Ühe auhinna väärtus 319 €).
  7. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased eraisikud, kes sooritavad Bauhofi kaupluses ja e-poes Pinotexi toodete ostu ning on registreerinud ostutšeki kampaania veebilehel https://bauhofloteriid.ee/
  8. Üks ostutšekk osaleb loosimises üks kord.
  9. Kampaanias ei saa osaleda juriidilised isikud ja järgmised tehingud: ettemaks (sh ettemakstud eritellimused), järelmaks, krediidimüük, kinkekaartide müük. Samuti ei saa osaleda Bauhof Group AS töötajad ning Akzo Nobel Baltics AS töötajad ja alla 18-aastased isikud.
  10. Loosimises osalemiseks tuleb erakliendil registreerida ostutšeki number koos ees- ja perekonnanime ning kontakttelefoniga kampaania veebilehel https://bauhofloteriid.ee/. Ostutšeki registreerimisega kinnitab kampaanias osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, enda vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega ning Bauhofi andmekaitsetingimustega. Loosimises osalevad vaid korrektse infoga registreeritud ostutšekid. Auhinna kättesaamiseks peab võitja alles hoidma ostutšeki ja esitama isikut tõendava dokumendi.
  11. Ostutšekke saab registreerida kuni 02.09 kell 23.55.
  12. Kampaania auhindade loosimine toimub 06.09.2024. Auhindade loosimise päeva hommikul valib programm välja 14 juhuslikku nime. Auhinna võitjatega võetakse ühendust telefoni teel 3 tööpäeva jooksul.
  13. Kampaania auhindu väljastatakse kuni 30.09.2024 võitja poolt valitud Bauhofi kauplusest isikut tõendava dokumendi ning ostutšeki esitamisel vastavalt eelnevale kokkuleppele.
  14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinna vastu ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
  15. Auhindade võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  16. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
  17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania, teavitades kampaanias osalejaid koheselt meedia vahendusel.
  18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
  19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Bauhof Group AS, J. Smuuli tee 41, 11415 Tallinn või meiliaadressile info@bauhof.ee märksõnaga ”Pinotex auhinnaloos”.
  20. Pretensioonidele vastab korraldaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kirjalikust laekumisest.